Πρόσκληση για πρακτική άσκηση – Μεταφραστές

Το Ινστιτούτο απευθύνει πρόσκληση για κάλυψη 2 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (internships) για 2 μήνες.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/τριες και απόφοιτους πτυχιακού επιπέδου στην Αγγλική Φιλολογία.

Aυτοί που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στα γραφεία του Ινστιτούτου ως ασκούμενοι, αναλαμβάνοντας καθήκοντα μετάφρασης αλλά και συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

Οι θέσεις απαιτούν δέσμευση 12-15 ωρών την εβδομάδα (ευέλικτο ωράριο).

Για κάθε ασκούμενο/η καταβάλλεται μικρό χορήγημα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν σχετική αίτηση εδώ και να επισυνάψουν το βιογραφικό τους.

Πρόσκληση για πρακτική άσκηση – Μεταφραστές

Αίτηση για Πρακτική Άσκηση