Ομιλητές – Policy Meeting, 21 Ιουλίου 2022

Δρ. Οδυσσέας Χρίστου

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ανώτερος Ερευνητής
(Senior Research Fellow)


Δρ. Κωνσταντίνος Χατζηστάσσου

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ανώτερος Ερευνητής
(Senior Research Fellow)


Δρ. Χαράλαμπος Έλληνας

CEO, EC Cyprus Natural Hydrocarbons Company Ltd


Καθ. Παναγιώτης Τσάκωνας

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανώτερος Ερευνητής
(Senior Research Fellow)


ΕΛ