Πληροφορίες


Πρόγραμμα

 • 12:00-13:00 Το κείμενο αυτό είναι ενδεικτικό και στόχο έχει να δούμε πως θα φαίνεται αυτό στην ιστοσελίδα όταν θα είναι έτοιμο.
  • 13:00-15:00 Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις με πέντε γραμμές το πολύ.
   • 15:΄00-16΄:00 Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι χρήσιμο για να μπορεί κανείς να πάρει μια γενικά ιδέα για το θέμα του Συνεδρίου.
    • 12:00-13:00 Το κείμενο αυτό είναι ενδεικτικό και στόχο έχει να δούμε πως θα φαίνεται αυτό στην ιστοσελίδα όταν θα είναι έτοιμο.
     • 13:00-15:00 Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις με πέντε γραμμές το πολύ.
      • 15:΄00-16΄:00 Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι χρήσιμο για να μπορεί κανείς να πάρει μια γενικά ιδέα για το θέμα του Συνεδρίου.
       • 12:00-13:00 Το κείμενο αυτό είναι ενδεικτικό και στόχο έχει να δούμε πως θα φαίνεται αυτό στην ιστοσελίδα όταν θα είναι έτοιμο.
        • 13:00-15:00 Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις με πέντε γραμμές το πολύ.
         • 15:΄00-16΄:00 Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι χρήσιμο για να μπορεί κανείς να πάρει μια γενικά ιδέα για το θέμα του Συνεδρίου.

Ομιλητές  Κάνετε έγγραφη

  ΕΛ