5. Ποιοι είναι οι στόχοι της χιλιετίας, γιατί είναι σημαντικοί και πώς προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη;

 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Declaration Goals), τέθηκαν μέσω της Διακήρυξης της Χιλιετίας κατά την ολοκλήρωση του Millennium Summit που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη το διάστημα 6-8 Ιουνίου 2000 στην έδρα του ΟΗΕ. Η παρούσα Σύνοδος έθεσε στο επίκεντρο τη συνδρομή των πολιτών στις φτωχότερες χώρες του κόσμου προκειμένου να αποκτήσουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής μέχρι το 2015 ενώ σχετική ήταν και η αρχή στην οποία αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας στην Έκθεσή του για τη Χιλιετία, σύμφωνα με την οποία ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πρωταρχικής σημασίας και θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια. Ειδικότερα, οι 8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας οι οποίοι τέθηκαν ήταν οι εξής:

  • Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας
  • Επίτευξη της πρόσβασης και παροχής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε καθολικό επίπεδο
  • Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών
  • Μείωση των ποσοστών παιδικής θνησιμότητας
  • Βελτίωση της μητρικής υγείας
  • Καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών
  • Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
  • Ανάπτυξη μιας παγκόσμιας συνεργασίας για την ανάπτυξη.
ΕΛ