Αγκόλα

Σύνοψη εκλογικών αποτελεσμάτωνΣτις 24 Αυγούστου διεξήχθησαν γενικές εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και της Εθνοσυνέλευσης. (Agence France Presse)

Εκλογικά αποτελέσματα

Πρόεδρος: João Lourenço του κόμματος MPLA

Οκτώ κόμματα ήταν στο ψηφοδέλτιο στις εκλογές:

Λαϊκό Κίνημα για την Απελευθέρωση της Αγκόλα (MPLA) 61.1% (150/220 θέσεις)
Εθνική Ένωση για την Ολική Ανεξαρτησία της Αγκόλα (UNITA) 26.7% (51/220 θέσεις)
Ευρεία Σύγκλιση για τη Σωτηρία της Αγκόλα – Εκλογικός Συνασπισμός (CASA-CE) 9.5% (16/220 θέσεις)
Κόμμα Κοινωνικής Ανανέωσης (PRS) 1.4% (2/220 θέσεις)
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της Αγκόλα (FNLA) 0.9% (1/220 θέσεις)
Εθνική Πατριωτική Συμμαχία (APN) 0.5% (0/220 θέσεις)
Εθνικιστικό Κόμμα για τη Δικαιοσύνη στην Αγκόλα (P-NJANGO) -
Ανθρωπιστικό Κόμμα της Αγκόλα (PHA) -
Πηγή: IFES

Περιγραφή εκλογικού συστήματος

Τα 220 μέλη της Εθνοσυνέλευσης εκλέγονται με δύο τρόπους: 90 εκλέγονται σε 18 πενταεδρικές περιφέρειες, με τη μέθοδο d'Hondt, ενώ τα υπόλοιπα 130 επιλέγονται με αναλογική εκπροσώπηση με κλειστές λίστες, που κατανέμονται αναλογικά με τα πανεθνικά αποτελέσματα.

Ο πρώτος υποψήφιος στη λίστα κάθε κόμματος προτείνεται για πρόεδρος της Αγκόλας, ο οποίος υπηρετεί τόσο ως αρχηγός κράτους όσο και ως αρχηγός της κυβέρνησής της. Για τη διπλή ταυτόχρονη ψηφοφορία που εκλέγει τον πρόεδρο απαιτείται σαφής προσδιορισμός του υποψηφίου του κόμματος για πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να εμφανίζεται στο ψηφοδέλτιο. Για την ίδια θητεία με τη συνέλευση επιλέγεται ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος με τις περισσότερες ψήφους (first-past-the-post). Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 2010, ο πρόεδρος επιτρέπεται να ασκεί καθήκοντα μόνο για δύο θητείες.


Επιλεγμένα άρθρα

Angola's first provisional results show MPLA wins election 25 Αυγούστου, (Reuters)

Angola's governing party wins divisive election extending long rule, 30 Αυγούστου, (Euronews)

Angola at a crossroads as citizens vote in tight presidential election race, 24 Αυγούστου, (CNN)
Πρόεδρος João Lourenço
ΕΛ